Lắp Mạng FPT

SẢN PHẨM - DỊCH VỤ CỦA FPT TELECOM

INTERNET FPT

TRUYỀN HÌNH

FPT PLAY BOX+

CAMERA FPT

CÁC GÓI CƯỚC INTERNET CÁ NHÂN

Chương trình khuyến mãi

  • Trả trước 6 tháng tặng 1 tháng
  • Trả trước 12 tháng tặng 2 tháng
  • Miễn phí 100% phí lắp đặt
  • Trang bị Modem 4 cổng – 2 băng tần: Internet Hub AC1000C V2.

CÁC GÓI CƯỚC INTERNET + Truyền hình fpt

Tốc độ Download/ Upload: 25 Mbps.

 

Áp dụng cho khách hàng cá nhân, hộ gia đình, thuê trọ.

Đăng ký ngay

Tốc độ Download/ Upload: 45 Mbps.

 

Áp dụng cho khách hàng cá nhân, hộ gia đình, thuê trọ.

Đăng ký ngay

Tốc độ Download/ Upload: 60 Mbps.

 

Áp dụng cho khách hàng cá nhân, hộ gia đình, thuê trọ.

Đăng ký ngay

Tốc độ Download/ Upload: 80 Mbps.

 

Áp dụng cho khách hàng cá nhân, hộ gia đình, thuê trọ.

Đăng ký ngay

Chương trình khuyến mãi

  • Trả trước 6 tháng tặng 1 tháng
  • Trả trước 12 tháng tặng 2 tháng
  • Miễn phí 100% phí lắp đặt
  • Trang bị Modem 4 cổng – 2 băng tần: Internet Hub AC1000F
  • Trang bị đầu thu truyền hình 4K – Biến TV thường thành TV thông minh.

CÁC GÓI CƯỚC INTERNET DOANH NGHIỆP

Bài viết mới